Ons bestuur

  Het dagelijks bestuur is al volgt samengesteld:

  Dhr. T. van der Geest (voorzitter)
  Dhr. H. Duipmans (penningmeester)
  Mevr. D. de Jong (bestuurslid)
 
  De functie van secretaris is op dit moment vacant

 

  Overige bestuursleden zijn afgevaardigden van kerken.