Ons bestuur

 

Het dagelijks bestuur is al volgt samengesteld:

Dhr. T. van der Geest (voorzitter)
Mevr. A. Geertsma (secretaris)
Dhr. H. Duipmans (penningmeester)
Mevr. D. de Jong (bestuurslid)
 

 Overige bestuursleden zijn afgevaardigden van kerken.